Tái chế rác thải y tế Được hay không 3

Tái chế là hoạt động thu hồi lại từ chất thải các loại thành phần có thể sử dụng được và chế biến thành những sản phẩm mới có ích cho đời sống con người. Tái chế rác thải không những mang lại những hiệu quả về mặt kinh tế mà còn giúp tiết kiệm và hạn chế sự phụ thuộc của con người vào việc khai thác, tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay, không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rất ủng hộ và đẩy mạnh các hoạt động tái chế rác thải vì những lợi ích to lớn của nó.

Tương tự như vậy, câu hỏi đặt ra là, liệu việc tái chế rác thải y tế có được coi là một hoạt động tái chế hay không?

1. Rác thải y tế là gì?

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu một chút về rác thải y tế.

Rác thải y tế là những loại rác được bỏ đi sau khi đã được sử dụng trong lĩnh vực y tế và bệnh viện.

Tái chế rác thải y tế Được hay không 1

Rác thải y tế chưa qua phân loại.

Rác thải y tế bao gồm rất nhiều loại , trong đó, có thể kể đến như rác thải y tế lâm sàng, rác thải y tế gây độc tế bào, rác thải phóng xạ, rác thải hóa học… và hầu hết trong số chúng đều được xếp vào nhóm rác thải nguy hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người nên cần phải được phân loại nghiêm ngặt và có các biện pháp xử lý riêng biệt so với các loại rác thải thông thường khác.

Tái chế rác thải y tế Được hay không 2

Kim tiêm đã qua sử dụng được xếp vào nhóm rác thải y tế nguy hại.

Tuy nhiên, nếu rác thải y tế nguy hại được xử lý theo đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt riêng thì vẫn được xem là an toàn đối với sức khỏe con người.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng đã khuyến cáo tăng cường tái chế chất thải y tế để nhằm mục đích tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và thu được những lợi ích về kinh tế.

2. Tái chế rác thải y tế tại Việt Nam:

Trong nghị định số 38/2015/NĐ-CP (Điểm b, Mục 5, Điều 49) của Chính Phủ cũng đã có quy định “Chất thải lây nhiễm sau khi khử khuẩn thì được xử lý như đối với chất thải thông thường bằng phương pháp phù hợp”. Như vậy, có thể thấy, việc xử lý và tái chế rác thải y tế tại Việt Nam cũng có những quy định và điều khoản riêng cần phải tuân thủ.

Tái chế rác thải y tế Được hay không 3

Để đảm bảo an toàn, rác thải y tế cần được phân loại và xử lý đúng cách.

Chất thải y tế thông thường hoặc chất thải y tế nguy hại nhưng đã được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (tức là đã trở thành như chất thải y tế thông thường) thì vẫn được thu gom để phục vụ mục đích tái chế, nhưng phải được quản lý theo đúng quy định và phải chuyển giao cho đơn vị phù hợp (có đăng kí kinh doanh lĩnh vực phù hợp và phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đảm bảo các yêu cầu về môi trường).

Cũng theo luật bảo vệ môi trường, việc quản lý chất thải y tế nói chung và quản lý chất thải y tế để phục vụ mục đích tái chế nếu không được thực hiện đúng quy định thì người đứng đầu cơ sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: